Földrajz tanár

Utolsó módosítás dátuma : 2015. június 04.

MA képzés

Mester tanárszak kimeneti követelményei

 

Képzési forma, munkarend: mesterképzés, nappali és levelező munkarend
Finanszírozás: magyar állami ösztöndíjas és önköltséges (MNK: 350.000 Ft/félév; MLK: 300.000 Ft/félév)
Képzési idő: 2-5 félév Tanári oklevéllel: 2-3 félév
Felvehető létszám (min<max) MNÁ-MNK 5<15 MLÁ-MLK: 5<15
Felvehető létszám tanári oklevéllel (min<max) MNÁ-MNK 5<15 MLÁ-MLK: 5<25
Felvételi követelmény: motivációs beszélgetés
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles földrajztanár
A képzés célja: az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre,
illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai
kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő
folytatására való felkészítés.
A képzés sajátosságai: maximálisan kihasználja a virtuális világ új lehetőségeit, mint az ismeretek kimeríthetetlen
forrását (szakmódszertan) és azok együttes térbeli értékelését (térinformatika). A hallgatók
tudását és készségeit valós terepen végzett nagyszámú foglalkozással fejleszti, amihez a Mátraalja és
Bükkalja változatos terepi és településviszonyai kiváló lehetőséget nyújtanak. A geográfia tárgykörén
belül kiemelt figyelmet fordít a természeti és társadalmi tendenciákra, illetve a nem ritkuló, esetenként
fokozódó kockázatok társadalmi kezelésére.
Nyelvi követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú „C" típusú,
illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga letétele szükséges.
Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés: tehetséges hallgatóink számára igénybe kívánjuk venni az
EKF TTK által biztosított gyakornoki programot, melynek során a képzések befejezése után is lehetőségük
marad hallgatóként elkezdett kutatásaik kiteljesítésére. Ezen kívül legtehetségesebb hallgatóink számára
a külföldi tanulásra is meg van a lehetőség. Működő ERASMUS együttműködéseinken keresztül
elsősorban Svédország és Portugália felé van kiépített kapcsolatunk nemzetközi hallgatói mobilitásban
való részvételre. Jelenleg az ELTE és a Debreceni Egyetem geográfus tanszékeivel meglevő kapcsolatok
keretében az MA diplomásainkat tovább segítjük az érdeklődésüknek megfelelő, produktív témavezetőkhöz
illetve Doktori Iskolákba.
Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: hazánk Európai Unióhoz való csatlakozásával az egyes személyek
és közösségek működési területe kitágult. A megváltozó közegben való eligazodás megnöveli a földrajzi
kompetenciák iránti igényt, ugyanakkor a geográfia az új európai identitás megteremtésében is jelentős
szerepet játszik. A közoktatásban dolgozó földrajztanárok kulcsszerepet játszanak az európai identitás
generációkon átívelő kialakításában.
Az információs társadalom korában a térinformatika egyre jelentősebb szerepet tölt be (pld. GPS és
GIS alkalmazások), ezek azt igénylik, hogy már a közoktatásban megalapozzuk alkalmazásukat. A globalizáció
– pld. globális gazdaság, globális turizmus, globális környezeti problémák – megjelenésével olyan
új jelenségekkel szembesülünk nap, mint nap, amelyek nem értelmezhetők és reagálhatók le megfelelően.
A hazánkban folyó társadalmi reform során olyan új területi képződmények és fogalmak jelennek meg
(régió, kistérség) melyek a lakosság szélesebb rétegei számára jelentik majd a közeljövőben a tevékenység
mindennapi színtereit. Az ezek között való eligazodás csak földrajzi ismeretanyagok elsajátításával
képzelhető el. A földrajz, mint közismereti tárgy évszázadok óta integráns része a közoktatásnak, a folyamatosan
megújuló ismeretanyagok következtében ugyanakkor a közoktatásban dolgozó földrajztanárok
képzése/átképzése is elengedhetetlen.


< Vissza