Környezettan BSc

Utolsó módosítás dátuma : 2015. június 04.

Környezettan alapszak

Képzési forma, tagozat: alapfokozat (BSc), nappali és levelező tagozat
Képzési idő: 6 félév
Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: alkalmazott környezetkutató
Szakirányok: természetkutató szakirány, hulladékgazdálkodás szakirány, tanári szakirány

Képzés célja: Olyan alkalmazott környezetkutatók képzése, akik korszerű természettudományos szemléletmódjuk, a nemzetközi kapcsolattartáshoz és a szakirodalom feldolgozásához szükséges idegen nyelvtudásuk, valamint matematikai, informatika, kémiai, fizikai, földtudományi és biológiai ismereteik birtokában képesek a környezettudomány közvetlen gyakorlati alkalmazására, környezetügyi munkavégzésre és mesterképzésre.

Ideális jelentkező: Fogékony a környezetvédelmi problémák iránt, kreatív és kihívást lát az új dolgok megismerésében; akar és képes tenni a környezet jobbátétele és az élhető környezet megóvása érdekében. Érdeklik és ismeri a természet szépségeit és a problémák gyakorlatias megközelítését részesíti előnyben. Szeretné a technika vívmányait megismerni és a környezetvédelem szolgálatába állítani.

Főbb tárgyak:
Alapozó ismeretek: infotechnológia, matematika, fizikai alapismeretek, kémiai alapismeretek, biológiai alapismeretek, földtudományi alapismeretek, környezettani alapismeretek, minőségbiztosítás, EU ismeretek, közgazdasági alapismeretek.
Szakmai törzsanyag: környezeti fizika, környezeti kémia, környezeti földtudomány, éghajlattan, ökológia, hidrobiológia, mikrobiológia, környezet-egészségtan, természetvédelem, környezettechnológia, környezetvédelem, a fenntarthatóság, környezetvédelmi jog és igazgatás, környezetanalitika, környezetvizsgáló módszerek, biomonitoring és környezetállapot értékelés.
Differenciált szakmai ismeretek:
Természetkutató szakirány: erdő- és vadgazdálkodás, ornitológia, természetismeret (gyógynövényismeret, gyomnövényismeret, gombaismeret, veszélyes állatok ismerete, kőzetek és ásványok, barlangismeret), természetjárás és túravezetés, táj- és településtan (táj- és településföldrajz, táj- és településértékelés, táj- és településökológia), ökoturizmus, biogazdálkodás, erdei iskola, polgári természetőr, humán biológia.
Hulladékgazdálkodás szakirány: hulladékgazdálkodási alapismeretek, hulladékkezelés, méréstechnika, biztonságtechnika és munkavédelem, műszaki ismeretek (számítógépes grafika), víz- és szennyvízkezelés, energia és környezet, közműellátás, logisztika, kommunális hulladékok kezelése, rendszer és modell, anyagismeret és technológia.

Nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés: A továbbtanulni akarók folytathatják tanulmányaikat valamennyi a környezettant MSc szinten képző intézményben, a környezettan-tanár MA szakon, okleveles környezetkutató, valamint annak más szakterületekkel kombinált változatában (környezetkutató-fizikus, környezetkutató-vegyész, környezetkutató-geográfus, környezetkutató-ökológus MSc szakokon).

Szakma szépségei: A környezettan szak egy olyan interdiszciplináris tudomány, a környezettudomány rejtelmeibe vezeti be a hallgatókat, melynek gyakorlati fontosságát napjainkban már egyáltalán nem lehet elvitatni. Csak úgy lehet a környezetünket megóvni, illetőleg a környezetvédelem fontosságát másokkal is megértetni, ha magunk is átfogó és sokirányú ismeretekkel rendelkezünk. Ezt a célt a környezettan szakos képzés megvalósítja, és a képzés gyakorlatorientált megközelítésén keresztül a problémamegoldást helyezi előtérbe.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: A környezettan szak olyan szak a természettudományokon belül, mint a jogász a társadalomtudományban. Igen széles szakterületi felkészülést és sokféle kompetenciát ad, ami széles sávban teszi lehetővé az elhelyezkedést.


< Vissza