Üzemi gyakorlat előírásai környezettan BSc-n

Utolsó módosítás dátuma : 2015. október 28.

A 6 hetes környezettani üzemi gyakorlat előírásai a környezettan BSc szakos hallgatók részére


1. A gyakorlat neve: környezettani üzemi gyakorlat I-II. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorló helyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő, legalább 6 hétig tartó gyakorlat.

 

2. Ütemezés: A gyakorlatot a hallgatóknak 2 részletben kell teljesíteni: két hét (10 nap) + 4 hét (20 nap). Nem elvárás az azonos gyakorlati helyszín kiválasztása az üzemi gyakorlat I. és II. teljesítése során.

- környezettani üzemi gyakorlat I. (10 nap) a 2. félév utáni nyáron; felvétele a Neptunban a 3 félévre történik (a teljesítése feltétele a /környezetvizsgáló módszerek I. (NBT_KV142_G2)/ tanegységnek, amely keretében be kell mutatni a gyakorlati munkanaplót)

- környezettani üzemi gyakorlat II. (20 nap) a 4. félév utáni nyáron; felvétele a Neptunban az 5 félévre történik (a teljesítése feltétele a / biomonitoring és környezetelemzés /(NBT_KV106_G4)/ tanegységnek, amely keretében be kell mutatni a gyakorlati munkanaplót)

 

3. Általános feladatok: A gyakorlat 10 napos és 20 napos beosztásához kapcsolódó hallgatói feladatkörök.

- környezettani üzemi gyakorlat I. (10 nap): az adott intézmény, költségvetési szerv, egyesület vagy cég történetének, létrejöttének háttere, tevékenységi körének megismerése; az adott tevékenységi körhöz kapcsolódó alapvető jogszabályok, háttér-információk megismerése; amennyiben lehetőség adódik, konkrét feladatok megoldásában, terepi kiszállásokban való részvétel;

 

 

4. Beszámítás: A környezettan BSc hulladékgazdálkodás szakirány II. évfolyamos hallgatóinak kötelező a második év végén 2 hét szakmai gyakorlatot teljesíteniük, és erről írásban és szóban egyaránt beszámolniuk a Hulladékkezelés III. órán a következő félévben. A környezettani üzemi gyakorlat II. (20 nap) keretébe ez a gyakorlat beszámítható, így ezen felül még 10 napot kell az adott nyáron a hallgatóknak teljesíteniük.

 

5. A teljesítés feltételei:
• Munkanapló (pontos dátumokkal ellátva) egy példányban.
• Minimum 5 oldalas (A/4, nyomtatott TNR 12 betűméret, másfeles sorköz) beszámoló a cég tevékenységéről és a hallgató által elvégzett munkáról (vagy azokról a munkákról, amikbe bepillantást nyert) egy kinyomtatott, legalább tűzött példányban.
• A gyakorlat teljesítésének igazolása 2 példányban, és a beszámoló elfogadására tett javaslat a fogadó intézménytől.
• A környezettani üzemi gyakorlat II. -ről, az elvégzett tevékenységekről PPT előadás készítése és megtartása, melyre a biomonitoring és környezetelemzés tanegység keretében kerül sor.
• A teljesítés a Neptunba azután kerülhet be, miután a beszámolót a hallgató megtartotta, az írásos anyagot leadta, és azt az oktató elfogadta.

 

 

6. Időbeosztás:
• tájékoztató az első éves környezettan BSc hallgatók részére a környezettani üzemi gyakorlat teljesítésének feltételeiről; az első év őszi / téli féléve során;
• a hallgatók kiválasztják a lehetséges helyszínt, gyakorlati helyet; ezt egyeztetik a terepkoordinátor tanárral, hogy az általuk választott helyszín illeszkedik-e a környezettan BSc oktatási tematikájába; az első év tavaszi / nyári féléve;
• a hallgató és a kiválasztott gyakorlati hely lényegesebb adatait tartalmazó adatlap (befogadó nyilatkozat) benyújtása és a tanszék általi elfogadása az első év tavaszi / nyári félév vizsgaidőszakának lezárultáig;
• a környezettani üzemi gyakorlat I. letöltésének ideje: az első év vizsgaidőszakának lezárása után, a második év kezdete előtt 10 nap, vagyis két hét;
• az igazolás és a munkanapló leadása a második év őszi / téli félévében, szeptemberben;
• a nyári gyakorlatról készített beszámoló leadása ugyanebben a félévben, október végéig;
• tehát a környezetvizsgáló módszerek I. tanegység keretében a gyakorlat elfogadásának feltétele a munkanapló és a beszámoló leadása lenne a második év őszi / téli félévében;
• a beszámolók és a beadandók elfogadása, az elektronikus indexben való aláírása;
• a környezettan üzemi gyakorlat II. időbeosztása egyezik a fent leírtakkal, azzal a különbséggel, hogy a második év végén 20 napot kell a hallgatónak a gyakorlati helyszínen eltölteni;
• a környezettan üzemi gyakorlat II. –ről a munkanapló és a beszámoló mellett a PPT előadás megtartása is szükséges, melyre a biomonitoring és környezetelemzés tanegység tanóráinak keretében kerül sor, az oktató által meghatározott időbeosztással;

 

7. Elvégzendő feladatok, előírások:
• a nyári gyakorlat teljesítését a gyakorlat helyszínén egy ottani alkalmazott, Tereptanár segíti; a Tereptanár feladata a hallgató munkájának nyomon követése, értékelése és segítése;
• a gyakorlati helyszín munkarendjének, munkaidő beosztásának és munkavédelmi előírásainak megismerése és teljes betartása;
• a hallgató a tudomására jutott bármilyen adatot, tényt, üzleti titkot bizalmasan kezeli, azt harmadik személlyel nem közli;
• a tevékenységhez kapcsolódó alapismeretek, elméleti információk minél gyorsabb elsajátítása;
• a kiadott feladatok lehető legjobb színvonalú teljesítése;
• a gyakorlatot olyan munkával kell eltölteni, amely a Főiskola képzési céljának megfe¬lel, az oktatott tantárgyakhoz kapcsolódik;
• a cég, intézmény tevékenységi köréhez kapcsolódó jogszabályi és elméleti háttér rövid ismertetése a beszámolóban;
• a cég, intézmény történetének, tevékenységi körének, termelési szerkezetének bemutatása megfelelő háttéranyagok, szakirodalmak felhasználásával a beszámolóban;
• a cég, intézmény szervezeti felépítésének, vezetési hátterének ismertetése a beszámolóban;
• a cég, intézmény napi tevékenységi menetének részletes bemutatása táblázatok, diagramok felhasználásával a beszámolóban;

 

8. Potenciális helyszínek:
Adott esetben lehetősége van a hallgatóknak a főiskolán belüli kutatási programokban, projectekben való tevékeny részvételre, amennyiben azok illeszkednek a környezettan BSc szakmai feltételeihez. Ezt a munkát az előírt feltételek esetén a tanszék elfogadja üzemi gyakorlatként.

- a természetkutató szakirányos hallgatók részére
Nemzeti Park Igazgatóságok; Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek; Megyei Vízmű Zrt. –k; ÁNTSZ intézetek; Polgármesteri Hivatalok; Állami Erdészeti Szolgálatok; Erdei iskolák; Természetvédelmi és környezetvédelmi tevékenységet is folytató civil szervezetek, egyesületek; Kutatási intézetek;

- a hulladékgazdálkodás szakirányos hallgatók részére
Városüzemeltetési és városgazdálkodási cégek; Hulladékgazdálkodási (begyűjtést, szállítást, ártalmatlanítást és hasznosítást végző) vállalatok; Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek (zöld hatóságok); Szennyvízkezelő és vízmű telepek; Hulladékokkal foglalkozó civil egyesületek; Vízügyi Igazgatóságok; Közterület fenntartó vállalatok;

 


< Vissza