Dobos Anna részvétele tájtörténeti konferencián

Utolsó módosítás dátuma : 2019. október 02.

Dobos Anna, a Környezettudományi és Tájökológiai Tanszék egyetemi docensének részvétele a Füleky György Professzor Úr emlékére rendezett XII. Tájtörténeti Tudományos Konferencián

A Szent István Egyetem 2019. június 27-29. között, a Szarvasi Arborétumban rendezte meg a XII. Tájtörténeti Tudományos Konferenciát, amelyen Prof. Dr. Füleky György, korábbi rektorhelyettes és tanszékvezető, munkásságára emlékeztek a kollégák. Professzor Úr az agrokémiai és talajtani kutatások mellett a tájtörténeti kutatásokat is érdeklődésének középpontjában tartotta, s ezt fémjelzi az évek óta általa rendezett Tájtörténeti Tudományos Konferencia sorozat és a kiadott „A táj változásai a Kárpát-medencében" konferenciakötet sorozat.
Füleky György Professzor Úr munkásságára emlékezve elmondható, hogy közvetlen szakterülete mellett midig kiemelt figyelemmel fordult a tájtörténeti kutatások iránt a Kárpát-medence vonatkozásában. Szemléletét az interdiszciplináris megközelítés jellemezte, s sok fiatal kutatót ösztönzött szakmai és terepi igényességre, komplexebb gondolkodásmódra, mialatt önmagát az elmélet – terepi tapasztalat – gyakorlati kérdések megoldását jelző gondolkodás, valamint a történelmi Múlt – Jelen – Jövő egységének megértési vágya jellemezte. Igazi Tanár alkatként emberségre, jó hangulatú kutatói és baráti közösség fejlesztésére ösztönözte az ifjabb generációt, a korább Tájtörténeti Konferenciák résztvevőit.


A most szervezett Emlékkonferencián emiatt számos kollégája és a hazai egyetemek témához közeli szakemberei (agrárszakemberek, építészek, tájépítészek, geomorfológusok, tájföldrajzosok, tájökológusok, régészek, stb..) emlékeztek meg munkásságáról, s mutatták be a Kárpát-medence területén zajló, igen változatos kutatásaikat, melyek valamilyen módon érintették a tájtörténeti témákat és kutatási módszereket is. A konferencia fő szervezői Dr. Hanyecz Katalin (a Pepi-kert igazgatója), Dr. Pálóczi Horváth András (régész, múzeológus, történész) és Dr. Csima Péter (SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Kar, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék ny. egyetemi tanár) volt.
A konferencián intézményünket Dr. Dobos Anna, a Környezettudományi és Tájökológiai Tanszék egyetemi docense képviselete. A konferencián oktatónk egy tudományos előadást tartott „A talajadottságok és a tájhasználati rendszer változásainak vizsgálata Egerszalókon - Gondolatok Füleky György Professzor Úr tudományos munkásságának emlékére" címmel, illetve a második nap délelőtti szekciójának levezető elnöke volt. A konferencián a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Földtani és Tájvédelmi Osztály munkatársai Holló Sándor (osztályvezető) és Szögedi Zsuzsanna (tájvédelmi referens, projekt adminisztrátor) is részvettek.


Ez úton is köszönjük a rendezők konferenciaszervező munkáját, a konferencia jó hangulatát, a baráti beszélgetések és a tudományos témák megvitatásának és megbeszélésének lehetőségét.

 

Köszönetnyilvánítás: Köszönjük, hogy a bemutatott téma megvalósítását és a tanulmány elkészítését az EFOP-3.6.1.-16-2016-00001 számú „Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen" című pályázat és a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0016 sz. projekt támogatása tette lehetővé. A korábbi kutatás megvalósításában résztvevők segítségét ezúton is köszönjük. 

 

A hírt küldte: Dr. Dobos Anna egyetmei docens

 


< Vissza