Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona habilitációs védése

Utolsó módosítás dátuma : 2018. február 16.

Az Eszterházy Károly Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsa és az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Tanácsa tisztelettel várja az érdeklődőket Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona, PhD magyar és angol nyelvű habilitációs előadásaira.

Az Eszterházy Károly Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsa és az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Tanácsa tisztelettel várja az érdeklődőket Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona, PhD magyar és angol nyelvű habilitációs előadásaira.

 

Helyszín: Líceum, 209-es terem, Kápolna (Eger, Eszterházy tér 1.)
Időpont: 2018. március 1. 11.00 óra

 

A magyar nyelvű habilitációs (tantermi) előadás címe: Zonalitás az éghajlatban – Zonality in the Climate

A magyar és angol nyelvű tudományos előadás címe: Földrajztanítás – kihívások és módszerek a XXI. század elején. – Teaching Geography – Challenges and Methods at the beginning of the 21st Century

A benyújtott dolgozat címe: Földrajztanítás – Kihívások, eszközök és módszerek a XXI. század elején
A dolgozat és a tézisek megtekinthetők itt: http://habilitacio.uni-eszterhazy.hu/28/

A Habilitációs Szakértői Bizottság összetétele:

Elnök: Bárdos Jenő, DSc, Dr. Habil., EKE (Professor Emeritus)
Pótelnök: Pukánszky Béla, DSc, Dr. Habil., EKE (egyetemi tanár)
Opponens: Lóczy Dénes DSc, Dr. Habil., PTE (egyetemi tanár)
Opponens: Szabó Mária DSc, Dr. Habil., ELTE (egyetemi tanár)
Pótopponens: Teperics Károly, PhD, Dr.Habil., DE (egyetemi adjunktus)
Tag: Probáld Ferenc DSc, Dr. Habil., ELTE (Professor Emeritus)
Tag: Dr. M. Tóthné Farsang Andrea DSc, Dr. Habil., SZTE (egyetemi docens)
Póttag: Gábris Gyula, DSc PhD, Dr. Habil., ELTE (Professor Emeritus)
Szavazati joggal nem rendelkező titkár: Simándi Szilvia, PhD, EKE (főiskolai docens)
Szavazati joggal nem rendelkező póttitkár: Sárkány Péter, PhD, Dr. Habil., EKE (főiskolai tanár)

 

Tisztelettel:

Prof. Dr. Romsics Ignác s.k. Prof. Dr. Pukánszky Béla s.k. Prof. Dr. Bárdos Jenő s.k.
EDHT elnöke NTDI vezetője NTDI programigazgatója

 

Eger, 2018. január 30.

 

A hírt küldte: Misik Tamás


< Vissza