Földünk múltjai – Az ember és a táj kapcsolata...

Utolsó módosítás dátuma : 2016. november 26.

Sikeresen zajlott le a „Földünk múltjai – Az ember és a táj kapcsolata a történelmi időkben” című disszeminációs konferencia a Magyar Tudományok Ünnepe keretében

Sikeresen zajlott le a „Földünk múltjai – Az ember és a táj kapcsolata a történelmi időkben" című disszeminációs konferencia a Magyar Tudományok Ünnepe rendezvénysorozathoz kapcsolódóan, amely az Ősrégészet és a Földtudományok interdiszciplináris együttműködését mutatta be, lengyel-magyar kutatási együttműködések keretében. A rendezvényt az Eszterházy Károly Egyetem Földrajz és Környezettudományi Intézete (Környezettudományi és Tájökológiai Tanszék), az Eötvös Loránd Tudományegyetem Régészettudományi Intézete, a Dobó István Vármúzeum, a Magyar Tudományos Akadémia és a Lengyel Tudományos és Művészeti Akadémia képviselői rendezték meg, 2016. november 18-án Intézményünkben.
A konferencián a Bükkalja, a Mátraalja és a Zemplén hegység területére koncentrálódó aktuális paleolitikus, mezolitikus és neolitikus régészeti kutatásokat és azok földtudományi, paleobotanikai kutatási hátterét ismerhette meg a hallgatóság. Előadóink között nagyrészt olyan hazai és lengyel kollégák vettek részt, akik a Magyar Tudományos Akadémia és a Lengyel Tudományos és Művészeti Akadémia képviselői is egyben.
A konferenciát Dr. Pénzesné Kónya Erika, Dékán Asszony (EKE TTK, Eger); Dr. Patkós Csaba Intézetigazgató (EKE FKI, Eger), Berecz Mátyás Igazgató (DIV, Eger); Prof. Raczky Pál (ELTE RI, Budapest) és Prof. Janusz K. Kozłowski (PAU, Krakkó) nyitotta meg. A konferencia nyelve magyar és angol volt.


Előadóink között szerepelt a régészettudomány képviseletében Prof. Raczky Pál (ELTE, Budapest), Prof. Janusz K. Kozłowski (PAU, UJ, Krakkó), Dr. Mester Zsolt (ELTE, Budapest), Dr. Anders Alexandra (ELTE, Budapest), Dr. Domboróczki László (DIV, Eger), Gutay Mónika (DIV, Eger), Dr. Marek Nowak (UJ, Krakkó), Prof. Krzysztof Sobczyk (UJ, Krakkó), Dr. Małgorzata Kaczanowska (PAU, Krakkó), Faragó Norbert (ELTE, Budapest), Szegedi Kristóf István (DIV, ELTE BTK) és Péntek Attila. A földtudományi, geomorfológiai terület képviselői Prof. Tomasz Kalicki (UJK, Kielce), Edyta Kbusakiewicz és Dr. Dobos Anna (EKE, Eger) voltak. A paleobotanikai vizsgálatok eredményeiről Dr. Magyari Enikő (MTA-ELTE, Budapest), Vincze Ildikó (MTA-ELTE, Budapest), Dr. Magdalena Moskal-del Hoyo (PAN, Krakkó), Marina Lityńska-Zajac (PAU, Krakkó) és Gyulai Ferenc (SZIE, Gödöllő) számolt be.
A konferencia szakmai vezetője Dr. Dobos Anna (EKE, főiskolai docens) és Dr. Mester Zsolt (ELTE, egyetemi adjunktus) voltak.
A rendezvény az EKE Földrajz és Környezettudományi Intézete, a MTA X. Földtudományok Osztálya (Természetföldrajzi, Földtani és Paleontológiai Tudományos Bizottság) és a II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya (Régészeti Tudományos Bizottság) együttes rendezésében valósult meg.
A rendezvény programja az alábbi oldalon érhető el: http://online.fliphtml5.com/lzsv/uaom/#p=38
A konferencián elsősorban olyan kutatásokat mutattak be az előadók, amelyek középpontjában az ember és a táj kapcsolatának vizsgálata állt hazai hegylábi vagy alföldi mintaterületeken. A fő vizsgált történelmi időszak az őskőkor és az újkőkor, a vizsgált földtörténeti időszak a negyedidőszak volt. A konferencia lehetővé tette egyrészt az elért kutatási eredmények szélesebb körű megismertetését, másrészt azt, hogy a különböző tudományterületeket képviselő szakemberek megvitathassák terepi és szakmai tapasztalataikat és új kutatási lehetőségeket nyissanak a további együttműködések keretében.
A konferencia lebonyolításában kollégáink (Simon Edina, Antal Györgyné és Katona Ildikó), valamint Földrajz és Környezettan szakos hallgatóink (Szladky Gábor Bence, Sigér Gyula, Kovács Viktória Kinga, Németh Mercédesz, Kirják Dorina és Tóth Boglárka) is részt vettek. A vendégek felüdülését a kávészünetekben és az ebéd ideje alatt az egri Senátor-ház munkatársai biztosították. A programot a Lyceum Pro Scientiis Alapítvány és az Agria Geografia Közhasznú Alapítvány is támogatta.
Ez úton is köszönjük Intézményünknek és Dr. Ollé Jánosnak a konferencia megrendezésének lehetőségét, s azoknak is, akik előadásaikkal, együttműködésükkel és részvételükkel aktívan segítették a rendezvény sikeres megvalósulását.


(A fotókat Szladky Gábor Bence készítette)


< Vissza