Kollégáink részvétele tájökológiai konferencián

Utolsó módosítás dátuma : 2019. október 02.

2019. augusztus 29-31. között rendezték meg a VIII. Magyar Tájökológiai Konferenciát Kisvárdán, ahol Dr. Dobos Anna és Dr. Kertész Ádám is tartott előadást, valamint mindketten szekció elnökök is voltak.

2019. augusztus 29-31. között rendezték meg a VIII. Magyar Tájökológiai Konferenciát Kisvárdán, a Bessenyei György Gimnáziumban az MTA Debreceni Területi Bizottságának Földtudományi Szakbizottsága, a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézete és a Magyar Földrajzi Társaság közreműködésével. A szervezők 10 tájökológiai témakörben (pl.: tájhasználat, természet- és tájvédelem, táj- és biodiverzitás, tájépítészet, tájtervezés, településökológia, tájkarakter vizsgálat, tájökológiai elemzések/alapkutatások) várták a résztvevőket.
A konferencián a Plenáris előadások egyrészt a Felső-Szabolcsi térség és a Szatmár és Beregi térség területfejlesztési és turisztikai főbb irányvonalait, másrészt a hazai turizmus ágazat éghajlati sérülékenységét és a Beregi-Tiszahát tájökológiai értékelését mutatta be. Ezt követően a konferencia különböző szekcióiban érdekes és aktuális tájökológiai, tájvédelmi, tájhasználati és táj- és természetvédelmi témájú előadások hangoztak el hazánk egyes tájairól és településeiről.

A konferencián az egri Eszterházy Károly Egyetemet Prof. Dr. Kertész Ádám, Dr. Dobos Anna, Dr. Vojtkó András, Szabó Kornél és Inges Zénó képviselte 4 előadással. Prof. Dr. Kertész Ádám a Tájdegradáció, kockázat-elemzés és környezeti monitoring Szekció, míg Dr. Dobos Anna a Tájökológiai elemzések / alapkutatások Szekció elnökei voltak, e szekciók megrendezésére a konferencia Dísztermében került sor.

 

Kollégáink az alábbi előadásokkal képviselték intézményünket a rendezvényen:
• Kertész Ádám: Magyarország tájainak és tájtípusainak érzékenysége a tájdegradáció szempontjából.
• Dobos Anna – Inges Zénó: A Mészhegy - Nyerges-tető helyi jelentőségű védett természeti terület tájadottságainak elemzése és értékelése.
• Szabó Kornél - Dobos Anna - Vojtkó András: A Nagyoroszi-medence környezetének tájökológiai alapkutatási eredményei (Börzsöny, Észak-Magyarország)
• Inges Zénó - Dobos Anna: A Mészhegy – Nyerges-tető helyi jelentőségű védett természeti terület tájhasználatának történeti áttekintése katonai felvételezések és térképek alapján (poszter előadás)


A résztvevők ezúton is köszönik a rendezők segítségét és munkáját, hiszen a konferencia jó hangulatban és jó szakmai színvonalat képviselve valósult meg.

Köszönetnyilvánítás: Köszönjük, hogy a bemutatott kutatási témák megvalósítását az EFOP-3.6.1-16-2016-00001 számú „Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen" című projekt és az NTP-HHTDK-17. számú „Az Eszterházy Károly Egyetem TTK TDK Tehetségműhelyeinek és rendezvényeinek, kutatásainak támogatása" projekt is támogatta.

 

 

A konferenciáról részletesebb tájékoztatót az alábbi weboldalakon találnak:
- http://old.geo.science.unideb.hu/tajkonf2019/index.html

- https://webmail.uni-eszterhazy.hu/?_task=mail&_frame=1&_mbox=INBOX&_uid=23370&_part=2&_action=get&_extwin=1

 

A hírt küldte: Dr. Dobos Anna, egyetemi docens, EKE Környezettudományi és Tájökológiai Tanszék


< Vissza