Könyv újdonság!

Utolsó módosítás dátuma : 2018. február 21.

Tájékoztatjuk a kedves érdeklődőket, hogy megjelent a Természeti és kultúrtörténeti értékek Eger térségében / Natural and Cultural Heritage in the Eger Region című könyv

Tájékoztatjuk a kedves érdeklődőket, hogy megjelent a Természeti és kultúrtörténeti értékek Eger térségében / Natural and Cultural Heritage in the Eger Region című könyv (magyar és angol nyelven, tükörfordítással), amely elsősorban az Eszterházy Károly Egyetem oktatóinak és hallgatóinak alkotása.
A könyv Eger Megyei Jogú Város és a környező 22 település legfontosabb jellemzőit mutatja be két nyelven, tükörfordítással és képekkel gazdagon illusztrálva. A térség határait ott vontuk meg, ahol véget ér Eger egyértelmű vonzása, egyben néhány földrajzi határ indokolja a települések és környékük elkülönülését a várost övező, végtelen sík távolabbi pontjaitól.
Színes ismertető kötetünk tíz fejezetre tagolódik. Az első a területet helyezi el országunkban és vázolja a természetföldrajzi adottságok sokszínűségét és a társadalmi, gazdasági sajátosságokat. Az ezt követő három fejezet az élettelen (kőzetek, talajok, vízrajz, éghajlat), illetve az élő (növények, állatok) természetet mutatja be. Az ötödik fejezet a természet és a társadalom összekötéseként régi térképeken mutatja be a térség korábbi életét. A következő három fejezetben kerülnek kifejtésre a nagyobb egységekben (Eger, Bükki Nemzeti Park) koncentráltan, illetve másutt elszórtan megtalálható táji értékek. Végül, a 9-10. fejezet a turisztikáé, előbb az ismert célpontok teljességre törekvő listájával, végül a gyalogos és autós útvonalak mentén felfűzött táji értékek módszeres bemutatásával.
A könyv a Líceum Kiadó gondozásában, a Gyomai Kner Nyomda Zrt. nyomdai kivitelezésével jelent meg. A kötet szerkesztői Dr. Dobos Anna és Dr. Mika János.

 

Ajánljuk ezt a magyar és angol nyelvű könyvet mindazoknak, akik:
- Egerben laknak és többet szeretnének tudni környezetük földrajzi, biológiai, környezeti, természetvédelmi hátteréről, a védett és védendő természeti és kultúrtörténeti értékekről,
- az Eger térségéhez tartozó települések Önkormányzatainak, lakosságának,
- az Egerbe érkező turistáknak és idegenforgalmi szakembereknek (magyar és angol nyelven)
- az Egerbe és térségébe érkező partnereinknek és egyetemi hallgatóknak, ösztöndíjasoknak,
- a földrajz, a biológia, a környezettan és a természetvédelem iránt érdeklődőknek,
- az angolul tanuló és a térség iránt érdeklődő hallgatóknak, diákoknak,
- az angol nyelvet oktató tanároknak, szakfordítóknak, a szaknyelvi ismeretek bővítése okán,
- a hazai természeti és kulturális örökség és a Hungarikumok iránt érdeklődőknek,
- s mindazoknak, akik örömüket lelik e könyv olvasásakor.


A könyv megrendelhető az alábbi honlap címen: https://webshop.uni-eszterhazy.hu/

 

Dobos Anna – Mika János (2017): Természeti és kultúrtörténeti értékek Eger térségében. Natural and Cultural Heritage in the Eger Region. Eszterházy Károly Egyetem, Líceum Kiadó, Eger, 1-164. (ISBN: 978-615-5621-45-1)

 

A hírt küldte: Dr. Dobos Anna főiskolai docens

 

 

A második fotó forrása: bnpi.hu, 2007


< Vissza