Könyvbemutató a Tittel Pál Könyvtárban

Utolsó módosítás dátuma : 2018. február 21.

A Tittel Pál Könyvtár és a Líceum Kiadó szeretettel meghívja az érdeklődőket a „Természeti és kultúrtörténeti értékek Eger térségében” című kötet bemutatójára és az azt követő beszélgetésre! A kötetet bemutatja: Nagy Andor, a Líceum Kiadó vezetője, valamint Prof. Dr. Mika János, egyetemi tanár és Dr. Dobos Anna, főiskolai docens, mint a Környezettudományi és Tájökológiai Tanszék oktatói.

Az egyetemi oktatók beszélgetőpartnere Kiss Katalin végzett Környezettan BSc. és Geográfus MSc szakos hallgató, szerző. A könyvbemutató helyszíne: Líceum, Tittel Pál Könyvtár, (Eger, Eszterházy tér 1. földszint 112-es terem)
Időpont: 2018. február 12. hétfő, 17.00 óra


A programra szeretettel várjuk a sajtó képviselőit! A program látogatása díjtalan, így szeretettel vár minden érdeklődőt a Tittel Pál Könyvtár!

 

Tájékozttajuk a kedves érdeklődőket, hogy megjelent a Természeti és kultúrtörténeti értékek Eger térségében / Natural and Cultural Heritage in the Eger Region című könyv (magyar és angol nyelven, tükörfordítással), mely elsősorban az Eszterházy Károly Egyetem oktatóinak és hallgatóinak alkotása, s Eger és térségének átfogó bemutatását, főbb természeti és kultúrtörténeti értékeinek leírását tartalmazza.
A könyv a Líceum Kiadó nyomdai előkészítésével és a Gyomai Kner Nyomda Zrt. nyomdai kivitelezésével jelent meg, amelyet Dr. Dobos Anna és Prof. Dr. Mika János szerkesztett.
A kiadvány szakmai anyagának elkészítésében elsősorban az EKE Földrajz és Környezettudományi Intézet oktatói és hallgatói; a Természettudományi Kar felkért oktatói, a Turizmus tanszék munkatársai, valamint külsős szakemberek vettek részt. A könyv angol nyelvű fordítása az EMMI 9882-3/20/15/FEKUT projekt támogatásával valósult meg, részben a TÁMOP – 4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0016 projekt eredményeinek felhasználásával.
„Minden országnak és térségnek megvannak azok a természeti és kultúrtörténeti értékei, amelyekre büszke, amelyeket szívesen megmutat vendégeinek, sőt amelyek megismerését el is várja azoktól, akik a térségben élnek, dolgoznak vagy tanulnak."
„Eger Megyei Jogú Város és a környező 22 település legfontosabb jellemzőit mutatja be két nyelven, tükörfordítással és a képek nyelvén ez a kötet. A térség határait ott vontuk meg, ahol véget ér Eger egyértelmű vonzása, egyben néhány földrajzi határ indokolja a települések és környékük elkülönülését a megyeszékhelyt övező, végtelen sík még távolabbi pontjaitól.
A jelen kiadvány nem turistavezető, hiszen ilyenek – főként Egerre – már készültek, de nem is szaktudományos monográfia, mert ilyenek is vannak, főként a Bükki Nemzeti Parkról. Bár mindkét terület szerepel röviden a kötetben, figyelmünket a térség más értékeire is kiterjesztettük. Noha önálló fejezetet csak Eger és a Bükki Nemzeti Park kapott, a többi településből is megemlítünk minden értéket és érdekességet az egyes tematikus fejezetekben.
A leírtak alapvetően a jelenben érvényesek, ám néhány fejezetben régebbi korokra is visszanyúlunk, különösen ott, ahol a kulturális értékek, illetve a tájfejlődés tényei ezt indokolják. Az értékek mellett szeretnénk bemutatni a térségben élés és hasznos időtöltés lehetőségeit is, ezért a kötetben szerepelnek a térség egészségvédő, rekreációs és turisztikai használatának, valamint jellegzetes ételeinek és helyi termékeinek elérhető képviselői is.
Színes ismertető füzetünk tíz fejezetre tagolódik. Az első a területet helyezi el országunkban és vázolja a természetföldrajzi adottságok sokszínűségét és a társadalmi, gazdasági sajátosságokat. Az ezt követő három fejezet az élettelen (kőzetek, talajok, vízrajz, éghajlat), illetve az élő (növények, állatok) természetet mutatja be. Az ötödik fejezet a természet és a társadalom összekötéseként régi térképeken mutatja be a térség korábbi életét. A következő három fejezetben kerülnek kifejtésre a nagyobb egységekben (Eger, Bükki Nemzeti Park) koncentráltan, illetve másutt elszórtan megtalálható táji értékek. Végül, a 9-10. fejezet a turisztikáé, előbb az ismert célpontok teljességre törekvő listájával, végül a gyalogos és autós útvonalak mentén felfűzött táji értékek módszeres bemutatásával." (részlet a Bevezetőből) Dr. Dobos Anna és Prof. Dr. Mika János, szerkesztők


A könyv széleskörű érdeklődésre tarthat számot, hiszen közérthető módon, szakmai megalapozottsággal tárja fel Eger és térségének jelzett ismereteit magyar és angol nyelven egyaránt, így ajánljuk e könyvet mindazoknak, akik:
- Egerben laknak és többet szeretnének tudni környezetük földrajzi, biológiai, környezeti, természetvédelmi hátteréről, a védett és védendő természeti és kultúrtörténeti értékekről,
- az Eger térségéhez tartozó települések Önkormányzatainak, lakosságának,
- az Egerbe érkező turistáknak és túravezetőknek (magyar és angol nyelven egyaránt sok érdekes információval szolgál a könyv),
- az Egerbe és térségébe vagy egyetemünkre érkező külföldi vendégeknek és egyetemi hallgatóknak, ösztöndíjasoknak,
- a földrajz- és földtudományok, a biológia, a környezettan és a természetvédelem iránt érdeklődőknek,
- középiskolai tanároknak, diákoknak,
- egyetemi oktatóknak és hallgatóknak,
- természetjáróknak,
- angol nyelvű képzéseknek, az angolul tanuló és a térség iránt érdeklődő hallgatóknak, diákoknak, az életünk végéig tartó tanulási folyamatban résztvevőknek,
- szakfordítóknak, vagy akár szakfordítói képzésekre is a szaknyelvi ismeret bővítésének lehetősége miatt,
- angol nyelvű kurzusoknak, angol nyelvet oktató tanároknak,
- a hazai természeti és kulturális örökség és a Hungarikumok iránt érdeklődőknek,
- s mindazoknak, akik örömüket lelik e könyv olvasásakor.
A könyv megrendelhető az alábbi honlap címen: https://webshop.uni-eszterhazy.hu

 

A hírt küldte: Dr. Dobos Anna főiskolai docens

 

 

A második fotó forrása: bnpi.hu, 2007


< Vissza