Magyar Tudomány Ünnepe az Intézetünkben

Utolsó módosítás dátuma : 2018. november 30.

Az Eszterházy Károly Egyetem Földrajz és Környezettudományi Intézetének szervezésében ismét doktori, habilitációs és pályázati kutatások beszámolóival folytatódott november 26-án a Magyar Tudomány Ünnepe, ahol ezúttal is több változatos témájú előadást hallgathatott meg az érdeklődő közönség.

Dr. Gucsik Arnold a Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék egyetemi docense A földi impaktszerkezetek kutatásának földtudományi módszertana címmel az impaktgeológia, mint a meteorit kráterek feltárásával foglalkozó külön tudományág kialakulásának történetét és a bolygófelszínek tanulmányozásánál betöltött fontosságát mutatta be.

Tanszéki munkatársa Dr. Tóth Antal főiskolai docens az egri lakosság biztonságérzetével kapcsolatos kérdőíves felmérésének eredményeiről számolt be. A Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszékről Dr. Kertész Ádám egyetemi tanár a hazai tájdegradációs, talaj degradációs folyamatokkal kapcsolatos kutatásait, míg Dr. Sütő László egyetemi docens a geográfusok munkaerőpiaci helyzetét ismertette.

 

Nagyon hasznos és tanulságos előadást hallhattunk Dr. Lakatos Lászlótól, a Környezettudományi és Tájökológiai Tanszék egyetemi docensétől Szőlő-klíma kutatások címen a klímának és annak változásainak a szőlőtermesztésre gyakorolt hatásairól, valamint Dr. Mika Jánostól, egyetemi tanártól a tájdegradáció talaji és klíma adottságoktól való függésével kapcsolatban. Munkatársuk Dr. Földes-Leskó Gabriella adjunktus habilitációs témáját az erdei iskolák környezeti attitűdformáló hatását és kialakulásuk történetét mutatta be.

Végezetül a Fizikai és Élelmiszerfizikai Tanszék munkatársa Rázsi András egy közel ezer fő által kitöltött klímatudatossági kérdőív kiértékelését végezte el, melyben kitért az éghajlatváltozás magyarországi hatásaira és a vásárlási szokásokra.

 

Írta: Géczi Katalin

Fotók: Szántó György

A hír forrása: www.uni-eszterhazy.hu


< Vissza