Záróvizsga lebonyolítása tanárszakosoknak

Utolsó módosítás dátuma : 2020. május 31.

A legfontosabb tudnivalók a záróvizsgákról és az online vizsgaszervezés lebonyolításáról szóló Rektori utasításról a természetismeret-környezettan tanárszakosok részére

Tisztelt Hallgatók!


A jelenlegi speciális helyzet miatt, az alábbi tájékoztatást adjuk Önök számára, a Záróvizsgára bocsátás előfeltételeire és a Záróvizsgáztatás módszertanára vonatkozólag:


 az Eszterházy Károly Egyetemen a 4/2020. (V.6.) Rektori utasítás alapján a 2019/2020. tanév tavaszi félévében a hagyományos, személyes megjelenést igénylő, szóbeli vagy írásbeli vizsgák helyett online vizsgák és Záróvizsgák szervezése engedélyezett.


 A záróvizsgára bocsátás feltétele:
o a végbizonyítvány (abszolutórium) megléte,
o a hallgatónak az adott képzésen nincs fizetési hátraléka, valamint könyvtári tartozása az egyetem felé,
o a szakdolgozat/diplomamunka TVSZ szerinti elfogadása.

 

További fontos információk a csatolt dokumentumban:

 

tájékoztató a záróvizsgára jelentkezett hallgatók részére


< Vissza