Az Intézet története, avagy így születtünk!

Utolsó módosítás dátuma : 2015. június 04.

-

Hosszú évekig egymás mellett létezett két tanszék Egerben a Főiskolán. Az egyik, a Földrajz már sok-sok évtizedet megélt magában, vagy éppen egyik-másik rokontudománnyal (például a biológiával) társulva közös intézetben. A Környezettudományi Tanszék nála fiatalabb, életét a rendszerváltás tájékán kezdte, egy darabig mint baráti kör, majd Környezetvédelmi Csoport, míg tanszéki státuszt 1992-ben kapott.

A Földrajz Tanszék története Dr. Bodnár László és Dr. Pozder Péter tollából

Az Eszterházy Károly Főiskola jogelődjét 1948-ban alapították Debrecenben, az egyetem részeként. Egri Pedagógia Főiskola néven egy évvel később, 1949. szeptember 1-jétől már Egerben működött. A földrajz szak a képzés indításától napjainkig folyamatosan létezik.
Az első tanszékvezető Dr. Udvarhelyi Károly (1948. szeptember 1. – 1970. március 31.) volt, akit az általános iskolai földrajztanítás és tanárképzés legnagyobb alakjaként tartanak számon. Erdélyben, Nyárádmagyaróson (Maros-Torda megyében) 1903. február 9-én született. A Kolozsvári Tanítóképzőben folytatta felsőfokú tanulmányait. A trianoni diktátum után Budapestre került, ahol a Pedagógiumban szerzett tanári diplomát. Munkásságának kimondott célja a gondolkodásra nevelés volt. A Szegedi Gyakorló Iskolánál majdnem 20 évet töltött, itt szerzett doktori címet is.
1948-ban a Debreceni majd egy év után az Egri Pedagógiai Főiskola alapító tagja, a Földrajz Tanszék vezetője lett. Mint pedagógus több mint két évtizeden át kitűnő felkészültséggel, elmélyült tudással, lebilincselő előadásmóddal oktatta és szeretettel nevelte a földrajztanárok százait. Neve – minden elfogultság nélkül megállapítható – egy korszakot jelentett a magyar geográfiában.
Dr. Futó József, mint tanszékvezető 1970. április 1-jétől haláláig, 1977. március 1- jéig dolgozott a Főiskola Földrajz Tanszékén. A főiskolai tanári előléptetést 1970. augusztus 1-jétől kapta meg.
A vezetést 1977 tavaszán, dr. Futó József halála után Dr. Köves József vette át, és nyugdíjazásáig nagy ügyszeretettel és jó hozzáértéssel vezette. Az Egri Tanárképző Főiskolán 1964-től dolgozott, kezdetben adjunktusi, majd docensi, később főiskolai tanári beosztásban.
Dr. Bodnár László tanszékvezetése alatt (1980-1991) a főiskolai tantervbe beépítették a harmadévfolyam végén a külföldi tanulmányutat. Az oktató-nevelő munkával párhuzamosan aktív tudományos munka is kibontakozott a tanszéken például a falusi turizmus, vagy éppen a Bükk karsztvíz rendszere témájában.


< Vissza