Kutatások

Utolsó módosítás dátuma : 2016. április 26.

Az Intézet kutatásainak kapcsolata az INNORÉGIÓ Tudásközpont tevékenységével

Az Intézet kutatásai jelentős részben összefüggenek az INNORÉGIÓ Tudásközpont tevékenységével. A tudásközpont személyi állománya és az intézet munkatársai között nagyfokú egyezés van. Ezek a kutatási-fejlesztési projektek a térinformatika, a klímaváltozás, a megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság tématerületen mozognak. Ezeknek a projekteknek a részletes leírását a tudásközpont honlapján olvashatjuk.
Léteznek ugyanakkor a tudáscentrumtól független kutatások is, melyek esetenként az intézet több kollégáját is érintik:

1. A szőlő- és bortermelés éghajlati feltételeinek kvantitatív elemzése új, nagyfelbontású adatbázis alapján Észak-Magyarország történelmi borvidékein (OTKA K113209)
Vezető kutató: Dr. Mika János
A támogatás összege: 15,600 MFt (konzorciumi főpályázó)
Időtartam: 2015. 01.01-2017.12.31
A résztvevők száma: 5 fő
Rövid összefoglaló: Az évjárat-hatás legfőbb alakító tényezője az éghajlat és időjárás, de mostanáig a hatásvizsgálatokat nehezítette, hogy a területileg elosztott termést csak, a terület közelébe eső meteorológiai állomás pontszerű adatsoraival lehetett szembesíteni. A OMSz vezetésével hét ország együttműködésében 2013 tavaszán közzétett, 0,1x0,1 földrajzi fok felbontású, napi adatmezők új lehetőségeket nyitottak a növény-időjárás hatásvizsgálatokban. A kutatásban e nyilvános, domborzatfüggő adatmezőket kívánjuk felhasználni.
A három partnerintézmény együttműködésében végzendő kutatások négy logikai lépésre bonthatók:
(i.) Sokváltozós statisztikai eljárásokkal meghatározzuk, hogy a meteorológiai elemek miként befolyásolják a szőlő- és bortermés mennyiségi és minőségi mutatóit, a fenofázisok hosszát és a növényi kártevők fellépését, a négy észak-magyarországi borvidéken, figyelemmel a fajtaválaszték, a talaj és a művelési mód sajátosságaira is.
(ii.) A fenti termés-időjárás kapcsolatokba behelyettesítjük a várható éghajlati változásokat a kutatás kezdetén ismert, legújabb éghajlati szcenáriók alapján. Így a szőlőtermés várható alakulásához jutunk.
(iii.) Mivel Észak-Magyarországon a szőlőtermesztés sajátos terroir-viszonyok között zajlik, s ezzel kapcsolatban két borvidéken is történik párhuzamos kalibrálatlan meteorológiai megfigyelés és termés-dokumentáció, egy éves párhuzamos méréseken alapuló kalibrálás után terroir szinten is szembesítjük az adatsorokat a meteorológiai adatokkal.
(iv) E topo-mikroklimatikus eredményekkel pontosítjuk a jelen éghajlat mellett megfogalmazott művelési-, illetve a klímaváltozást figyelembe vevő távlati stratégiai ajánlásokat.

2. Objektív időjárási típusok a környezeti alkalmazások és az éghajlatváltozás detektálása céljából, különös tekintettel a meteorológia és a klimatológia oktatására (magyar-lengyel TÉT 10-1-2011-0037-0037)
Vezető kutató: Dr. Mika János
Támogatás összege: 2,9 MFt
Időtartam: 2011.01.01 – 2014.6.30.
Résztvevők száma: 4 fő
Rövid összefoglaló: A helyi időjárási típusok objektív meghatározása új perspektívákat nyit számos alkalmazási területen. Ezek közül kettőt a projekt keretében is demonstrálunk. Ezek a humán biometeorológia ás a növényfejlődés. Ezen felül, ez az új tudományos eszköz alkalmas a klímaváltozás detektálására a napi időjárás fogalomkörében, ami könnyebben átültethető a társadalom mindennapi gyakorlatába. Ennek az alkalmazásnak egyik rész-témája az időjárási szélsőségek beazonosítása az új időjárási típusokhoz kapcsoltan, ugyancsak hozzájárul ahhoz, hogy ezt az időben folytonos folyamatot, az antropogén klímaváltozást kifejezzük olyan káros időjárási események valószínűségeinek változásával, amelyek a közepes mérsékelt szélességeken előfordulhatnak. Végül, a meteorológia és klimatológia oktatása számos szakterületen, így a földrajzban és a környezettudományokban, vadonatúj tudományos megközelítést és módszertant ad a hallgatók és oktatók kezébe, amellyel a mindennapi időjárás kevésbé absztrakt és hatékonyabb módon kifejezhető, megérthető, mint az ismert cirkulációs típusok. E harmadik alkalmazása az időjárási típusoknak, összekapcsolva a fenti lehetőségekkel közvetlen visszatükröződést nyer majd azokon az Internet alapú oktatási felületeken is, amelyeket a két együttműködő felsőoktatási intézmény kialakított.

 


< Vissza