Erasmus+ programunk Felsőtárkányban

Utolsó módosítás dátuma : 2017. április 26.

BioSokadalom című Erasmus+ projekt

2016 márciusában került sor BioSokadalom című Erasmus+ projektünkre, melyet a máramarosszigeti Hollósy Simon Művelődési Egylettel és a szabadkai Vajdasági Ifjúsági Fórummal háromoldalú partnerségben valósítottunk meg.
Az ifjúsági csere fő célja a fiatal generáció ösztönzése volt a társadalmi szerepvállalásra a természet- és környezetvédelem terén. A projekt középponti témája a biodiverzitás értékeinek védelme és megóvása, mivel egy fenntartható Európában felelősségteljesen kell gondolkodnunk természeti értékeink védelméről. Jövőnk záloga a fiatalok környezettudatos nevelésében rejlik, így projektünk kulcsa a fiatalok jövőbeli önkéntes részvétele a természet- és a környezetvédelemben.
Az ifjúsági cserén összesen 42 fő vett részt: országonként 12-12 fő fiatal és 2-2 kísérő személy, tekintettel a nemek közötti egyenlőségre. A fiatalok életkora főleg a főiskolai korosztályt foglalta magába. Mindannyian földrajzi, kulturális vagy gazdasági hátránnyal rendelkeznek, viszont érdeklődnek a környezeti kérdések megoldásában, és aktív, önkéntes alapon vettek részt a "BioSokadalom" ifjúsági cserén.
A csere alatt nyelvi kompetencia-fejlesztő és a természetvédelemhez kapcsolódó kezdeményező feladatokat kaptak a fiatalok. Nagy hangsúlyt kaptak az "öko-feladatok", melyeket minél több játékos és rekreációs programmal színesítettünk. Minden nap az angol nyelv használatának gyakorlására volt lehetőség, illetve gasztronómiai- és kultúrprogramokkal színesítettük a programok skáláját. A programok során a résztvevő fiatalok elsajátították és fejlesztették az Európai Unióban elfogadott kulcskompetenciákat, s a tevékenység lezárását követően minden fiatal számára egyéni Youthpass tanúsítvány kerül kiállításra.
Alapítványunk az erdélyi partnerével már régóta tartó együttműködését tovább mélyítette, s jelen projekt lehetőséget adott arra, hogy aktív, lelkes és tevékeny vajdasági fiatalokkal is megismerkedhessünk, így a jövőben is szeretnénk mindenképpen közös programokat megvalósítani.


< Vissza